Despre noi

Direcţia pentru Cultură a judeţului Timiş, ca serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, al Ministerului Culturii și Identității Naționale, are ca obiectiv principal asigurarea condiţiilor de exercitare a dreptului la educaţie şi a accesului la cultură pentru toţi cetăţenii judeţului Timiş, indiferent de apartenenţa religioasă, etnică sau sexuală, şi în conformitate cu opţiunile lor liber exprimate.

Atribuţiile Direcţiei stabilite prin legi şi hotărâri de Guvern (HG nr. 90 din 10 februarie 2010, HG 387 din 2 aprilie 2003, modificată de HG1.846 din 22.12.2005, OMCC nr. 2383 din 13 iunie 2008, LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000, LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001, ORDONANŢĂ nr. 43 din 30 ianuarie 2000, etc.), se referă la iniţierea unor măsuri, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru dezvoltarea bazei materiale, diversificarea, modernizarea şi optimizarea serviciilor culturale necesare comunităţilor locale, pentru protecţia şi promovarea culturii, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional.

Direcţia urmăreşte să imprime un curs reformator, de substanţă, sistemului cultural şi să protejeze cultura de influenţa nefastă a prostului gust, a kitsch-ului şi non-valorii. În consecinţă, Direcţia îşi propune realizarea, pe domenii, a unor programe şi proiecte culturale la baza cărora stau următoarele principii enunţate de Ministerul Culturii:

  • autonomia culturii şi artei
  • prioritatea valorii
  • egalitatea şanselor
  • protejarea şi promovarea identităţilor culturale specifice.

Proiectele finanţate de Direcţia pentru Cultură a judeţului Timiş sunt eligibile şi statuează următoarele condiţii de evaluare:

  • anvergură şi reprezentativitate în cultură
  • gradul de implicare a tinerei generaţii
  • gradul de implicare a minorităţilor
  • valoarea educativă implicită.

Declinare de răspundere:
Textul prezentat nu are caracter oficial şi va putea fi folosit numai în scop de informare, în nici un caz pentru luarea unei decizii, pentru care este necesară consultarea textului oficial.

OMCPN-nr.-2080-2012-privind-aprobarea-ROF-a-Directiilor-Judetene-pentru-Cultura-si-Patrimoniul-National-1

(în conformitate cu ANEXA la Regulamentul de organizare şi funcţionare ANEXA 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor Nr. 2383 din 13.06.2008)

organigrama DJC Timis

Personal

Director Executiv: dr. Sorin Vlad Predescu

Consilier Patrimoniu Imobil: Alina Maria Tîrtea, Gărdean Larisa-Cristina 

Consilier Cultură, Asistență management, Resurse umane: Andreea Medinschi

Consilier Patrimoniu cultural național mobil și imaterial: Dana Stancovici 

Consilier Patrimoniu Imobil (arheologie): –

Financiar-contabilitate, Salarizare, Administrativ, Achiziții publice: –

referent – Elena Mureșan

șofer – Ovidiu Mâț

© 2016 Directia judeteana pentru cultura Timis.Toate drepturile rezervate. | Powered by: Root Service