Conferința și dezbaterea „Peisaj istoric urban”

25 septembrie 2018 to 25 septembrie 2018 10:00 - 14:00

08

Institutul Național al Patrimoniului are plăcerea de a vă invita la Conferința și dezbaterea „Peisaj istoric urban” ce se va desfășura la Casa Artelor – Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, Strada Episcop Augustin Pacha nr. 8, Timișoara, în data de 25 septembrie 2018, începând cu orele 10.00.

Evenimentul face parte din proiectul PATRIMONIUL ROMÂNESC LA 100 DE ANI DUPĂ MAREA UNIRE. Valori naționale. Valori europene și se încadrează în seria acțiunilor derulate de Institutul Național al Patrimoniului dedicate Anului European al Patrimoniului Cultural. Evenimentul este cofinanțat prin programul Centenarul României (1918 – 2018) și al Primului Război Mondial de Ministerul Culturii și Identității Naționale și este organizat cu susținerea Reprezentanței Comisiei Europene în România și a Direcției Județene pentru Cultură Timiș.

Institutul Național al Patrimoniului este coordonatorul național al Anului European al Patrimoniului Cultural, acțiune a Comisiei Europene și a Parlamentului European. Proiectul PATRIMONIUL ROMÂNESC LA 100 DE ANI DUPĂ MAREA UNIRE. Valori naționale. Valori europene este dedicat acestei acțiuni și este finanțat prin programul Centenarul României (1918 – 2018) și al Primului Război Mondial de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Anul European al Patrimoniului Cultural întrunește inițiative, evenimente și proiecte  ce pun în evidență patrimoniul – în toată diversitatea expresiilor sale tangibile sau intangibile – și valorile europene comune.  Sfârșitul Primului Război Mondial a reprezentat constituirea sau reorganizarea mai multor state europene, astfel că Centenarul este sărbătorit în diferite forme în România, Țările Baltice, Polonia, Cehia și Slovacia. Odată cu sărbătoarea națională celebrăm și patrimoniul cultural care ne definește și este importantă o analiză a stadiului său actual și o încercare de a determina potențiale direcții de protecție a acestuia.

În acest context, Institutul Național al Patrimoniului propune o serie de dezbateri aplicate, reunite sub titlul PATRIMONIUL ROMÂNESC LA 100 DE ANI DUPĂ MAREA UNIRE. Valori naționale – Valori europene. Temele abordate sunt: protecția patrimoniului arheologic; peisajul istoric urban; calitatea în restaurare; patrimoniu imaterial; protecția patrimoniului industrial; patrimoniu digital. Încheierea Anului European al Patrimoniului Cultural în România va fi marcată prin Forumul național al inițiativelor, acțiunilor și proiectelor care s-au desfășurat sub egida acestui program în cadrul căruia vor fi formulate concluzii ale dezbaterilor pe temele enunțate.

Evenimentul aduce în atenție Recomandarea UNESCO din 2011 ce are ca obiect peisajul istoric urban (Historic Urban Landscape – HUL) înțeles ca rezultat al sedimentării istorice a valorilor și caracteristicilor naturale și antropice, care depășește noțiunea de „centru istoric” sau „ansamblu”, incluzând un context urban mai larg, ce cuprinde include topografia, geomorfologia, hidrologia şi caracteristicile naturale ale aşezării; mediul construit al acesteia, atât cel istoric, cât şi cel contemporan; infrastructura subterană şi supraterană, spaţiile deschise şi grădinile, modelele de folosinţă a terenului şi organizarea spaţială, relaţiile perceptuale şi vizuale, precum şi alte elemente ale structurii urbane; practici şi valori sociale şi culturale, procese economice şi dimensiunile intangibile ale patrimoniului, în corelare cu diversitatea şi identitatea.

Prezentările se vor concentra pe posibilele modalități de aplicare a Recomandării UNESCO pentru peisaj urban istoric și vor urmări să evidențieze probleme ale domeniului, atât în ceea ce privește încadrarea teoretică, cât și în perspectiva acțiunii practice sau vor prezenta studii de caz relevante pe trei teme generale: Revitalizarea cartierelor istorice; Peisaje urbane istorice în România; Cartarea zonelor protejate sau a zonelor cu memorie culturală.

Masa rotundă se va dezvolta pe tema De la reglementare la practică – pentru o politică de protejare a patrimoniului istoric urban și va urmări problemele și temele identificate de vorbitori, într-o perspectivă aplicată, îndreptată către conturarea de soluții și căi de urmat.

Evenimentul va reuni reprezentanți instituționali, arhitecți, restauratori, manageri de patrimoniu și, în general, profesioniști ai patrimoniului cultural.

Pentru informații despre Anul European al Patrimoniului European în România și despre seria de dezbateri profesionale organizate de INP în acest cadru, urmăriți situl web al programului: http://anuleuropean.patrimoniu.gov.ro/.

© 2016 Directia judeteana pentru cultura Timis.Toate drepturile rezervate. | Powered by: Root Service