SPAȚIUL PUBLIC plus/minus VEGETAȚIE – expoziție, prezentări, ateliere

15 noiembrie 2018 to 17 noiembrie 2018 09:00 - 21:00

banner_djct

Asociaţia Peisagiştilor din România-AsoP, Filiala Teritorială Vest, organizează în intervalul 15 – 17 noiembrie 2018, în Timișoara, o nouă ediție din seria conferințelor Spațiul Public, inițiate în anul 2013. Evenimentul îşi propune să aducă laolaltă specialişti provenind din domenii diverse, care influențează direct și constant calitatea spațiului public și implicit calitatea vieții, sănătatea și siguranța publică, reprezentanţii autorităţilor publice locale (gestionarii principali ai domeniului public), ai organismelor profesionale (AsoP, OAR, RUR ș.a.), ai societăților de întreținere a spațiilor verzi, prestări servicii de utilități și infrastructură (energie electrică, gaze naturale ș.a.), și nu în ultimul rând, ai societăţii civile, pentru a dezbate subiecte de interes general cât şi specifice. Cel mai important aspect al conferinţelor îl constituie dialogul ca instrument de bază în identificarea de soluții locale pentru politicile spaţiului public, promovând astfel colaborarea şi diversitatea profesională.

Ediţia din 2018 a conferinței Spațiul public. #3. [Plus/minus] VEGETAȚIE va avea ca temă Managementul vegetației urbane, în contextul activităților de administrare a spațiilor verzi, cu o atenție deosebită acordată vegetației arboricole în spațiul public (arborii), care are și cel mai mare impact asupra microclimatului și ecosistemului local.

Evenimentul va fi structurat în două părţi distincte: Conferința (15.11.) – sesiuni de prezentări teoretice ale invitaților speciali (Ambasada, ora 09:00) și Ateliere practice demonstrative (16, 17.11), care vor urmări procedee precum: analiza și diagnosticarea vegetației arboricole, interpretarea datelor, identificarea riscurilor, demonstrații de intervenție asupra vegetației urbane ș.a., susținute de specialiști și experți acreditați internațional din Germania, Ungaria și România. Locațiile vor fi confirmate în cel mai scurt timp. Pentru mai multe detalii consultați pagina www.conferinta-spatiul-public.ro.

Evenimentul are o dimensiune publică venind în întâmpinarea administrațiilor publice, a operatorilor de rețele tehnico-edilitare și a specialiștilor din zona de vest a României pentru a preveni practicile defectuoase aplicate vegetației urbane, situații frecvent întâlnite în administrarea rețelelor locale de spații verzi. Aceste practici au condus de-a lungul timpului la afectarea iremediabilă a unui număr considerabil de arbori (structural și funcțional), generând impact major negativ asupra sănătății publice, a esteticii urbane și a biosistemelor urbane. Astfel, informarea și educarea de specialitate în direcția preveniri pe termen scurt, mediu și lung (prin strategii) a practicilor eronate asupra vegetației urbane este imperios necesară.

 Organizator principal:

Asociația Peisagiștilor din România – AsoP, Filiala Teritorială Vest

 Partenerii evenimentului:

E-Distribuție Banat SA,

Asociația Peisagiștilor din România – AsoP,

Direcția Județeană pentru Cultură Timiș

Federaţia Internaţională a Arhitecților Peisagişti (IFLA), Regiunea Europeană (IFLA Europe),

International Society of Arboriculture (ISA),

European Arboricultural Council (ECA),

Van Den Berk Nurseries,

Fakopp,

Centrul pentru Mediu Construit (CMC),

Sponsori:

E-Distribuție Banat SA, Vox Property Group SRL

 Persoană de contact:

Peis. Rebecca Ioana BEDELEAN

Vicepreședinte, AsoP, Filiala Teritorială Vest

Coordonator Conferința Spațiul Public

Mobil: 0735 054 040

Email: conferinta.spatiul.public@gmail.com

Internet: www.conferinta-spatiul-public.ro

Facebook: ConferintaSpatiulPublic

Instagram: conferinta.spatiul.public

© 2016 Directia judeteana pentru cultura Timis.Toate drepturile rezervate. | Powered by: Root Service