Notificare cetățeni Legea 50 modificată cu Legea 193/2019

Ca urmare a ultimelor modificări aduse Legii 50/1991 prin Legea 193/28.10.2019 Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş comunică următoarele:

Pentru toate lucrările care se execută în zone istorice protejate sau de protecţie a monumentelor istorice pentru care nu mai este necesară obţinerea Autorizaţie de Construire, rămâne obligatorie obţinerea Acordului scris, emis de Direcția Județeană pentru Cultură.

Acordul scris reprezintă – până la stabilirea procedurii şi formatelor notificării în baza Ordinului ministrului competent în domeniul protejării patrimoniului cultural – Avizul de specialitate emis de către DJC Timiş în baza Legii privind protejarea monumentelor istorice*.

Pentru obţinerea Avizului de specialitate în aceste condiţii, dosarul depus la DJC Timiș, va avea, în funcție de caz/tip de intervenție, următorul conținut:    

CONŢINUTUL CADRU al DOCUMENTAŢIEI

În vederea obţinerii Avizul de specialitate (Acordul scris) al DJC Timiş

pentru lucrări care nu necesită emiterea autorizaţiei de construire,

conform Legii 193/28.10.2019

 1. Scrisoarea/adresa de înaintare:
 2. Foaia de capăt:
 3. Colectivul de elaborare:
 4.  Documente incluse în documentaţii:
 5. copie după documente care atestă dreptul de proprietate, după caz;
 6. cadastrul, după caz;
 7. copii după avize ale Ministerului Culturii şi Cultelor sau ale serviciilor deconcentrate ale acestuia, acordate anterior pentru acelaşi monument istoric, la  alte faze de proiectare, având ca obiect acelaşi domeniu de elaborare ca cel prezentat pentru avizare, sau pentru domenii conexe, după caz;
 1. Expertize tehnice/notă tehnică justificativă, după caz
 2. Piese scrise:
 3. Tema de  proiectare, după caz
 4. Memoriul justificativ/general
 5. Memoriile tehnice de specialitate, după caz;
 1. Piese desenate:
 2. plan de încadrare în zonă, după caz;
 3. plan de situaţie, după caz;
 4. relevee specifice domeniului care face obiectul proiectului, cu marcareadiferenţiată a tuturor tipurilor de degradări sau avarii, după caz;
 5. planuri, secţiuni, faţade/planşe, la o scară convenabilă, specifică domeniului/fazei de  elaborare a proiectului, cu marcarea  propunerilor, de intervenţie în conformitate cu conceptul unitar de intervenţie propus.  
 1. Alte piese, în funcţie de domeniul proiectului:
 2. studii istorice, de arhitectură/arhitectură comparată/iconografice/arheologice, urbansim istoric şi/sau altele, după caz;
 3. documentar fotografic, explicativ/comentat ;
 4. studii de teren:topografice, geotehnice şi/sau altele, după caz;
 5. investigaţii fizico-chimice, biologice, petrografice sau altele, după caz.

     NOTĂ:

Rămâne la aprecierea specialistului serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii, verificator al conţinutului documentaţiei, sau al preşedintelui de şedinţă, pe proprie răspundere, după caz, ca în funcţie de amploarea intervenţiilor, de necesitatea intervenţiei imediate sau de urgenţă, să decidă, justificat, asupra diminuării sau completării pieselor necesare prevăzute prin prezenta

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016 Directia judeteana pentru cultura Timis.Toate drepturile rezervate. | Powered by: Root Service