Patrimoniu mobil

Patrimoniul cultural naţional mobil este alcătuit din bunuri cu valoare istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, ştiinţifică şi tehnică, literală, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică şi epigrafică, reprezentând mărturii materiale ale evoluţiei mediului natural şi ale relaţiilor omului cu acesta, ale potenţialului creator uman şi ale contribuţiei româneşti, precum şi a minorităţilor naţionale la civilizaţia universală.

LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.

ORDONANŢĂ de urgenţă nr. 16 din 27 martie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.

LEGE nr. 105 din 7 aprilie 2004 pentru modificarea Legii 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.

_____________________________________________

HOTĂRÂRE nr. 518 din 28 aprilie 2004 privind Normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile

HOTĂRÂRE nr. 1420 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile
LEGE nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice
LEGE nr. 292 din 27 iunie 2003 privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale
LEGE nr. 196 din 13 mai 2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei
LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 privind promovarea culturii scrise

______________________________________________

ORDONANŢĂ nr. 79 din 27 august 1998 privind organizarea şi funcţionarea Fondului Cultural Naţional

HOTĂRÂRE nr. 459 din din 10 iunie 1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor ce constituie Fondul cultural naţional

HOTĂRÂRE nr. 277 din 8 aprilie 1999 pentru înfiinţarea Consiliului Fondului Cultural Naţional şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Fondului Cultural Naţional şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Fondului Cultural Naţional.

ORDONANŢĂ nr. 10 din 21 ianuarie 2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

LEGE nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

ORDIN nr. 2364 din 8 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional.

Actele necesare pentru eliberarea cerificatelor de export temporar sau definitiv:

  • Cerere tip completată (timp de completare: aprox 10 minute)
  • Buletin (CI) sau paşaport
  • Obiectele (bunuri culturale mobile) prezentate in vederea expertizarii.
  • 3 fotografii color ( pe suport de hârtie format 9/12 cm.) pentru fiecare obiect în parte.

Actele necesare pentru eliberarea adeverințelor de export:

  • Cerere tip completată (timp de completare: aprox 10 minute)
  • Buletin (CI) sau paşaport
  • Obiectele (bunuri culturale mobile) prezentate in vederea expertizarii.
  • 3 fotografii color ( pe suport de hârtie format 9/12 cm.) pentru fiecare obiect în parte.

*Pentru obiectele (bunuri culturale mobile) care nu pot fi transportate la sediu DJC TIMIŞ, expertul de la Patrimoniul Mobil se poate deplasa pe teren, transportul fiind asigurat, în acest caz, de beneficiar.

© 2016 Directia judeteana pentru cultura Timis.Toate drepturile rezervate. | Powered by: Root Service